Beyin Tümöründe Erken Teşhise Dikkat
Ocak 18, 2016
Balcalı’da Epilepsi Hastaları Pil Takılarak Tedavi Ediliyor.
Ocak 22, 2016

BİLİMSEL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: DERVİŞ MANSURİ YILMAZ

 

Öğrenim Durumu:

 

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans      
Y. Lisans  Tıp Fakültesi

 

Çukurova Üniversitesi

 

1999
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık  Nöroşirurji

 

Çukurova Üniversitesi

 

2005

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

 

SPONTAN SUBARAKNOİD KANAMA VE SONRASI GELİŞEN VAZOSPAZM VE GEÇ İSKEMİK DEFİSİTTE SERUM VE BEYİN OMURİLİK SIVISINDA SİTOKİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI, PROF. DR. BÜLENT BOYAR

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Arş.Gör.Dr.  Ç.Ü. Tıp Fakültesi Nöroşirurji A.B.D.

 

1999-2005
Uzm.Dr. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Nöroşirurji A.B.D.

 

2005-2006
Hv.Tbp.Tğm.

(Uzm.Dr.)

 

 Merzifon Asker Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği

 

2006-2007
Uzm.Dr. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Nöroşirurji A.B.D.

 

2007-2009
Yrd.Doç.Dr.

 

Ç.Ü. Tıp Fakültesi Nöroşirurji A.B.D.

 

2009-

Nisan 2012

Doç.Dr. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Nöroşirurji A.B.D.

 

Nisan 2012-

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1- ”Suaraknoid Hemorajiye Bağlı Gelişen Vazospazma Arginin ve Arginin Reseptör antagonistinin Etkisinin Araştırılması”. Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Sebahattin Hacıyakupoğlu, Yardımcı Araştırmacı: Uzm.Dr. Derviş Mansuri Yılmaz.(TF2009BAP9)

2- ”Deneysel Omurilik Yaralanması Sonrası O-Desülfat Heparin Uygulamasının Omurilikteki Nöroprotektif Etkisinin Araştırılması”. Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Tahsin Erman, Yardımcı Araştırmacı: Uzm.Dr. Derviş Mansuri Yılmaz.(TF2009BAP13)

3- BAP:MÜDBF.Biyo.2014-5.Sayılı Glioblastomalarda İnsan Sitomegalovirüs (HCMV) promoter DNA bölgesinin rolünün Araştırılması.

 

İdari Görevler :

 1. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyeliği (2008-2009)

 

 1. Çukurova Üniversitesi Tıbbi Bilimler Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi (TIBDAM) Müdür yardımcılığı (2013-)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Türk Nöroşirurji Derneği
 2. Türk Nöroşirurji Derneği Genç Nöroşirurjiyenler Kurulu Üyeliği( 2008-2010)

Ödüller:

 

Türk Nöroşirurji Derneği Yurtdışı Özel Konular Burs Programları Ödülü (2008)

 

Son ÜÇ yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
 Tıp Fakültesi 5.  sınıf teorik dersleri (9 farklı staj grubuna 2 haftada bir tekrar edilmekte, dersler her staj grubuna bir kez anlatılmaktadır). Güz +

İlkbahar

Subaraknoid Hemoraji ve Serebral Vasküler Malformasyonlar 2 3   20-25
Kafa Travması 1 3   12-20
Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri İlkbahar Subaraknoid Hemoraji ve Serebral Vasküler Malformasyonlar 2    150-250
Kafa Travması

 

1    150-250
Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri

( İnteraktif temelli teorik ve uygulamalı modül)

  Yaşlı Bireye Yaklaşım 2 8 15-20
Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri

( İnteraktif temelli teorik ve uygulamalı modül)

  Hasta Hekim İlişkisi 4 4 15-20
 

(Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencilerine

3 farklı grup halinde bir kez uygulamalı olarak anlatılmaktadır.)

 

 

  Sütür Atma Teknikleri   2 10-20

 

  ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Hacıyakupoğlu, S., D.M. Yılmaz, T. Erman, S. Polat, K.M. Özsoy, M. Vezir, K. Aksoy, M Kaya, “Ultrastructural and biochemical effects of trauma on normal and dehydrated brain,”. Neurosurg Q, 16, 139-143 (2006).

A2. Erman T., D.M. Yılmaz, M. Tuna, S. Zorludemir, F. İldan, S. Hacıyakupoğlu,  “Lhermitte-Duclos Disease (Dysplastic cerebellar gangliocytoma). Review of the literature,”. Neurosurg Q, 17, 142-146 (2007).

A3. Erman T., D.M. Yılmaz, H. Demirhindi, A. Arslan, M. Tuna, F. İldan, S. Hacıyakupoğlu,  “Postsurgical infection: Comparative efficacy of intravenous Cefoperazone/Sulbactam and Cefazoline in preventing surgical site infection after neurosurgery,”. Neurosurg Q, 17 (3), 166-169 (2007).

A4. Hacıyakupoğlu, S., D.M. Yılmaz, K.M. Özsoy, T. Erman, E. Hacıyakupoğlu, H. Özgür, S. Polat, “Effect of amiloride and Na selenite on ATPase levels, malondialdyhde levels and, superoxide dismutase activity and the histopathological findings after subarachnoid hemorrhage in the pigs,”. Neurosurg Q, 17 (4), 263-267 (2007).

A5. Yılmaz, D.M., K.M. Özsoy, E. Bilgin, A.İ. Göçer, “Slite-Like Arachnoid Valve Due to Post-Traumatic Symptomatic Arachnoid Cyst,” Neurosurg Q,18:146-147 (2008).

 A6. Tuna, M., T. Erman, D.M. Yılmaz, A. Arslan, “Interleukins and Ischemic Stroke:  Effect of Neutralization of Rat IL-6 Bioactivity on the Degree of Ischemic Cerebral Damage Caused By Experimental Middle Cerebral Artery Occlusion in the Rat,” Neurosurg Q, 18, 256–260 (2008).

A7. Erman, T., N.F. Kara, D.M. Yılmaz, A.İ. Göçer, S. Polat, S. Zorludemir, “The Effects of Trapidil on Fibroblastic Activity, Schwann Cell Proliferation, and Platelet-derived Growth Factor Receptor Levels in the Experimental Sciatic Nerve Injury”, Neurosurg Q, 18, 261-268 (2008).

 A8. Tuna, M., T. Erman, D.M. Yılmaz, Arslan A, ” Effect of IL-6 antibody on Na+-K+/Mg+2 ATPase and superoxide dismutase after experimental subarachnoid hemorrhage”. Neurosurg Q, 19 (1), 13-17 (2009).

 A9. Erman, T., D.M. Yılmaz, M. Tuna, S. Zorludemir,  “Brucellar cervical spinal epidural abscess. A case report,”. Neurosurg Q, 19 (1), 62-64 (2009).

A10.Gündüz, M.,Y. Güneş, H. Özbek, D.M. Yılmaz, G. Işık, “Comparison of Dexmedetomidine or Remifentanil Infusion Combined With Sevoflurane Anesthesia in Craniotomy: Hemodynamic Variables and Recovery”, Neurosurg Q, 19 (2), 116-119 (2009).

A11. Tuna, M., D.M. Yılmaz,  T. Erman, A. Arslan, H. Özgür, S. Polat, ” Effect of neutralization of rat interleukin 6 bioactivity on inducible nitric oxide synthase up-regulation and cerebral ischemic cerebral damage “. Neurological Research, 31, 714-720 (2009).

A12. Aslan, K., D.M. Yılmaz, A. Özeren, S. Zorludemir, “4th Ventricule Metastasis of Colon Cancer: Case Report” Neurosurg. Q,20 (2):111-113, (2010).

A13. Yılmaz, D.M., E. Hacıyakupoğlu, S. Hacıyakupoğlu, S. Polat, H. Özgür, L. Sencar, K. Dağlıoğlu, “Effects of sodium selenite and amiloride on calvarial calcification in closing small cranial defects’. Laboratory investigation”, Journal of Neurosurgery,114,478-484, (2011).

 A14. Akgül, E., E. Aksungur., T. Balli., B. Onan., DM. Yılmaz., S. Bıçakçı., T. Erman, Y- Stent-Assisted Coil Embolization of Wide-Neck Intracranial Aneurysms: A single Center Experience, Interventional Neuroradiology, 17(1), (2011).

 A15. Güneş, Y., H. Ünlügenç, D.M. Yılmaz, D. Özcengiz. Management of Acute Craniotomy Pain: The Analgesic Effect of Diclofenac Sodium-Tramadol or Paracetamo-Tramadol., Neurosurg Q, 21: 236-239, (2011).

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Kurtaran. B, A. Candevir, Y. Taşova, F. Kibar, D.M. Yılmaz, S. İnal, S. Komur, N. Saltoğlu, H.S.Z Aksu, “The Causes of Nasocomial Menengitis: What is the Impact of Gram-Negativ Rods?”, 47th Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents And Chemotherapy (ICAAC), September 17-20, Chicago 2007.

B2. İldan, F., D.M. Yılmaz, T. Erman,Transcranial Microsurgical Strategies in Prerserving Involved Cranial Nerves and Adjacent Neural and Vascular Structures for Giant and/or Invasive Pituitary Adenomas: Part II”,  8th European Skull Base Society Congress, Parague, Vol. 17, P17, Thieme, 2007.

B3. İldan, F., D.M. Yılmaz, Aİ. Göçer, M. Tuna,  ” Microsurgical strategies in preserving the involved cranial nerves and adjacent neural and vascular structures according to their displacement pattern in large acoustic neurinomas”, The 48th Annual Meeting of the Korean Neurosurgical Society Combined with the 1st Turkish-Korean Neurosurgeons’ Friendship Joint Meeting, October 15-18, Seoul, 2008.

B4. İldan, F., E. Çetinalp, D.M. Yılmaz, H. Bağdatoğlu, “Treatment modalities and microneurosurgical nuance of complex basillllar apex aneurysms”, The 48th Annual Meeting of the Korean Neurosurgical Society Combined with the 1st Turkish-Korean Neurosurgeons’ Friendship Joint Meeting, October 15-18, Seoul, 2008.

B5. Gedik, E., H. Özbek, , Y. Güneş, D.M. Yılmaz, G. Işık, “ The Analgesic Effect of Preemptive Lumbar Paravertebral Block in Patients Undergoing Laminectomy”, 5th World Congress, World Institute of Pain-WIP, March 13-16, New York, 2009.

 B6. Olguner, S.K., K. Oktay, D.M. Yılmaz.Giant intraventricular cystic lesion.1st Joint Meeting with the Turkish Neurosurgical Society, Dresden, 11-14, Mai 2014.

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Yılmaz, D.M., KM. Özsoy, S. Hacıyakupoğlu, T. Erman, “Glial tümörlerde radyoterapi”, Ç.Ü.Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 15, 202-214, (2006).

C2. İldan, F., D.M. Yılmaz, KM. Özsoy, “Dev ve/veya İnvaziv Pituiter Adenomlarda Transkranial Girişim ve Kafa Kaidesi Yaklaşımları,” Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 2(34):46-50, (2006).

C3. Özsoy, KM., D.M. Yılmaz, E. Hacıyakupoğlu,  S. Hacıyakupoğlu, T. Erman, A. Arslan, “Orta serebral arter ve anevrizmaları”, Ç.Ü.Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 16, 159-172, (2007).

C4. İldan, Faruk., KM. Özsoy., D.M. Yılmaz,“Far-Lateral Yaklaşım ve Bu Yaklaşımın Transkondiler, Suprakondiler ve Parakondiler Uzanımları,” , Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3, 51, (2007).

C5. Yılmaz, D.M., K.M. Özsoy, E. Hacıyakupoğlu, T. Erman, N. Kişi, “Serebrovasküler Embriyoloji”, Ç.Ü.Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 17(1): 1-14,  (2008).

C6. Yılmaz, D.M., K.M. Özsoy, E. Hacıyakupoğlu, S. Hacıyakupoğlu, T. Erman, A. Arslan, “İnfeksiyöz ve Travmatik Anevrizmalar”, Ç.Ü.Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 17(1):15-28, (2008).

C7. Çelik, Ü., E. Kocabaş, E. Alhan, D.M. Yılmaz, T. Erman, Ş. Aydemir, “Çocukluk Çağında Antibiyotik Emdirilmiş Şantların Kullanımı: Klinik Deneyim”, Türk Nöroşirürji Dergisi,18(2):104-110, (2008).

C8. Yılmaz, D.M., G. Leblebisatan, Ö.N. Kişi, İ. Şaşmaz, B. Antmen, “’Coexistence of symptomatic arachnoid cyst in a child patient with von willebrand disease: case Report”, TIPMED,12(2), 50-52, (2009).

C9. Yılmaz, D.M., F. İldan, K.M. Özsoy, Y. Güneş, Ö.N. Kişi, “The incidence of venous air embolism in sitting position in neurosurgery. Retrospective analysis of 216 patients”, TIPMED,13(1), 53-56, (2009).

C10. İldan, F., D.M. Yılmaz, “Kompleks baziler tepe anevrizmaları”, Turkiye Klinikleri Journal of Neurosurgery- special Topics, 2(2): 72-81, (2009).

C11. Erman, T., D.M. Yılmaz, “Miniopen Transpediküler Torasik diskektomi”, Türk Nöroşirurji Dergisi, 19(3):148-152, (2010).

C12. Büyükkurt, S., M.M., Işıkalan, D.M. Yılmaz, F.T. Özgünen, S.C. Demir, İ.C. Evrüke, “Gebelikte meningioma olgusu”, Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 20:(2), 119-22, (2010).

C13. Yılmaz, D.M., Ö.N. Kişi, “Üst Ekstremite Periferik Sinir Anatomisi(Upper Extremity Peripheral Nerve Anatomy) Turkiye Klinikleri Journal of Neurosurgery- special Topics, 3(2): 4-7, (2010).

C14. Kurtaran, B., A. Candevir, Y. Taşova, A.S. İnal, D.M. Yılmaz, S. Kömür, Ç. Sarıtürk, H.S. Aksu, Cerrahi Sonrası Gelişen Menejitlerin Risk Faktörleri ve Sonuçlar, Turkish Journal of Intensive Care Medicine, Yoğun Bakım Dergisi, (2011).

C15. İldan, F., D.M. Yılmaz. Petroklival  meningiomalar ve presigmoid Petrozal Yaklaşım. Türk Nöroşirurji Dergisi,21(2): 151-157, (2011).

C16. Yılmaz, D.M., E. Hacıyakupoğlu, S. Diril, S. Hacıyakupoğlu. Serebral Anevrizma Cerrahi Komplikasyonları. Ç.Ü.Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 20(1):36-54, (2011).

C17. Hacıyakupoğlu, E., D.M. Yılmaz, S. Diril, S. Hacıyakupoğlu. Venöz Malformasyonlar. Ç.Ü.Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 20(2):107- 117, (2011).

C18. Hacıyakupoğlu, E.,B.Kınalı, K. Oktay, D.M. Yılmaz, S. Hacıyakupoğlu. Vertebroplasti. Ç.Ü.Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 21(4):, (2012).

C19. Hacıyakupoğlu, E., K. Oktay, S.M. Olguner, M.E. Saraç, D.M. Yılmaz, S. Hacıyakupoğlu. Çocukluk çağı Beyin Tümörleri, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, (Archives Medical Review Journal), 23(3);367-386, 2014.

C20. Hacıyakupoğlu, E., K. Oktay, S.M. Olguner, D.M. Yılmaz, S. Hacıyakupoğlu. Metastatik Beyin Tümörleri, Cukuırova Medical Journal, 39(2):191-202, 2014.

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Boyar, B., D.M. Yılmaz,  T. Erman, A.İ. Göçer, E. Çetinalp ve E. Akgül, “Açık Kordotomi”,  17. Ulusal Türk Nöroşirürji  Kongresi, s300, Antalya, 20-24 Mayıs  2003.

D2. Boyar, B., T. Erman, A.İ. Göçer, D.M. Yılmaz, M. Tuna ve F. İldan, “Küçük Ventriküle Sterotaksik Rezervuar Yerleştirilmesi”, 17. Ulusal Türk Nöroşirürji  Kongresi, s300, Antalya, 20-24 Mayıs  2003.

D3. Erman, T., A.İ. Göçer, D.M. Yılmaz, Ş. Erdoğan, H. Bağdatoğlu, B. Boyar ve S. Zorludemir, “Soliter Choroid Pleksus Metastazı : Olgu sunumu”, 17. Ulusal Türk Nöroşirürji  Kongresi, s296, Antalya, 20-24 Mayıs  2003.

D4. Koç, F., D.M. Yılmaz, A. Özeren, S. Zorludemir, H. Bozdemir, “Lafora Hastalığı: Klinik, Elektrofizyolojik ve Histopatolojik Bulgular,”, 21. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Samsun, 2004.

D5. İldan, F., D.M. Yılmaz,“Kraniofarangiomalarda Büyüme Paternlerine göre Miroşirurjikal Yaklaşım Stratejileri”, 20. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi,s74, Antalya, 2006.

D6.  İldan, F., D.M. Yılmaz, “Kraniofarangiomalarda Büyüme Paternleri ve Etkilenen Nöral ve Vasküler Yapılar”, 20. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, s74, Antalya, 2006.

D7. İldan, F., D.M. Yılmaz, “Anterior Sirkülasyon Anevrizmalarında Anterior Perforan Arterlerin Korunmasında Mikrocerrahi Stratejileri”, 20. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, s42, Antalya, 2006.

D8. Arslan, A., H. Bağdatoğlu, D.M. Yılmaz, K.M. Özsoy, C.Sezer, F. Karayandı, T. Erman. “ Deneysel Spinal Kord Yaralanması Sonrası Karnitin’in SOD, GSH, MDA ve Histopatolojik Değişiklikler Üzerine Etkisi”, 21. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, s93, Antalya, 2007.

D9. Boyar, B., K.M. Özsoy, T. Erman , C. Sezer, A. Arslan, D.M. Yılmaz, S. Hacıyakupoğlu,“Fokal Distonilerde Talamotomi”, 21. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, s161, Antalya, 2007.

D10. Özsoy, K.M., T. Erman, D.M. Yılmaz, A. Arslan, A.İ. Göçer, C. Sezer,“Brusellar Servikal Spinal Epidural Abseler”, 21. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, ek sayı, Antalya 2007.

D11. Erman, T., C. Sezer, D.M. Yılmaz, A. Arslan,  K.M. Özsoy, M. Tuna, S. Hacıyakupoğlu,  “Cerrahi Yara Yeri Enfeksiyonlarını Önlemede Sefoperazone/Sulbaktam ile Sefazolinin etkinliğinin karşılaştırılması: Ön Çalışma”, 21. Ulusal Türk Nöroşirürji  Kongresi, s333, Antalya, 20-24 Nisan  2007.

D12. Arslan, A., K.M. Özsoy, D.M. Yılmaz, R. Açıkalın, Erman, T., F. İldan, H. Bağdatoğlu,  M. Tuna, A.İ. Göçer, S. Hacıyakupoğlu ve E. Çetinalp, “Lhermitte-Duclos Hastalığı (Displastik Serebellar Gangliositoma)”, 21. Ulusal Türk Nöroşirürji  Kongresi, s326, Antalya, 20-24 Nisan  2007.

D13. Kurtaran, B., A. Candevir, Y. Taşova, A.S. İnal, D.M. Yılmaz, A.S.İnal, S. Kömür, N.Saltoğlu, H.S. Aksu, Nöroşirurjik Cerrahi Sonrası Gelişen Menejitler: Etkenler ve Demografik Veriler, EKMUD kongresi, Ankara, 2007.

D14. Özsoy, K.M., D.M. Yılmaz, A.İ. Göçer, B. Boyar, M. Tuna, A. Özkan, C. Sezer, L. Bayrak,“ Yüksek Torakal Anterolateral Yaklaşım: Vaka Sunumu”, 22. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, s109, Antalya, 2008.

D15. Yılmaz, D.M., M. Tuna, F. İldan, K.M. Özsoy, S. Zorludemir, Ö.N. Kişi, B. Boyar, H. Bağdatoğlu, T. Erman, C. Erman,“Erişkinlerde Posterior Fossada Yerleşim Gösteren Yeni Tanımlanmış Histopatolojik Antite, Cerebellar Liponörositoma: Vaka Sunumu”, 22. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, s139, Antalya, 2008.

D16. Yılmaz, D.M., F. İldan, K.M. Özsoy, H. Bağdatoğlu, A. Arslan,“Servikal epiteloid Hemangioendothelioma, Anterior Posterior Kombine Yaklaşım: Vaka Sunumu”, 22. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, s140, Antalya, 2008.

D17. Boyar, B., KM. Özsoy, D.M. Yılmaz, T. Erman, A. Özkan, C. Sezer,“Deefferantasyon Ağrılarında DREZ Operasyonu”,  22. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, s51, Antalya, 2008.

D18. Özsoy, KM, D.M. Yılmaz, H. Bağdatoğlu, A.İ. Göçer, M. Tuna, A. Özkan, C. Sezer,“22 Adet Serebral Kist Hidatik; Olgu Sunumu, 22. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, s130-131,Antalya, 2008.

D19. Yılmaz, D.M., A.İ. Göçer, E. Çetinalp, S. Hacıyakupoğlu, K.M. Özsoy, A. Özkan, E. Bilgin, L. Bayrak, “Cerrahi Sonrası Araknoid Membran, Küçük Yarık Benzeri Açıklık Gelişmesi ile Valf Mekanizması Sonucu Oluşan Posterior Kranial Fossanın Semptomatik Araknoid Kist: Vaka Sunumu”, 22. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, s182, Antalya, 2008.

D20. Boyar, B., D.M. Yılmaz, L. Bayrak, E. Bilgin, C. Sezer, T. Erman, “ Perkütan Stereotaktik III. Ventrikülostomi” 23. Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi, s104-105, Girne / K.K.T.C, 2009.

D21. Yılmaz, D.M., E. Bilgin, A.İ. Göçer, M. Tuna, H. Bağdatoğlu, E. Çetinalp, Ö.N. Kişi, S. Hacıyakupoğlu, “ Orta Kranial Fossa Yerleşimli Araknoid Kist İle Kronik Subdural Hematom Birlikteliği: Vaka Sunumu”, 23. Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi, s198-199, Girne / K.K.T.C, 2009.

D22. Yılmaz, D.M., F. İldan, T. Erman, L. Bayrak, A.İ. Göçer, M. Tuna, C. Sezer, Ö.N. Kişi, “ Orta Fossa Yerleşimli Araknoid Kist ve Von Willebrand Faktör(VWF) Eksikliği: Vaka Sunumu, 23. Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi, s163, Girne / K.K.T.C, 2009.

D23. Akgül, E., O. Gürkan, M.Kılınç, D.M. Yılmaz, Ş. Bıçakçı, T. Erman, E. Aksungur, “Geniş Boyunlu Serebral Anevrizmaların Tedavisinde Y Stent ile Endovasküler Embolizasyon”, Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi kongresi, s238-239, Antalya, 2010.

D24. Bayrak, L., DM. Yılmaz., F. İldan., T. Erman., H. Bağdatoğlu., B. Boyar., M. Tuna., SM. Olguner., M. Çitilcioğlu., K. Oktay, Kitle mi? Epidural mı?.  25. Ulusal Türk Nöroşirürji  Kongresi.Antalya, 22-26 Nisan, 2011.

 D25. Bayrak, L., DM. Yılmaz., H. Bağdatoğlu., F. İldan., Aİ. Göçer., B. Boyar., M. Tuna., SM. Olguner., K. Oktay ., M. Çitilcioğlu, Opere Servikal Disk Protezi Sonrası Nöropatik Ağrı. 25. Ulusal Türk Nöroşirürji  Kongresi.Antalya, 22-26 Nisan, 2011.

D26. Bayrak, L., DM. Yılmaz., T. Erman., H. Bağdatoğlu., F. İldan., B. Boyar., Aİ. Göçer., SM. Olguner., K. Oktay., M. Çitilcioğlu.,Kalsifiye Subgaleal Hematom. 25. Ulusal Türk Nöroşirürji  Kongresi.Antalya, 22-26 Nisan, 2011.

D27. Diril, S., DM. Yılmaz., T. Erman., Aİ. Göçer.,B. Boyar, E. Çetinalp. Araknoid Kist ve Koroid Papillomu Birlikteliği; Olgu Sunumu, 26. Ulusal Türk Nöroşirürji  Kongresi. Antalya, 20-24 Nisan, 2012.

D28. Oktay, K., S. Diril, D.M. Yılmaz., H. Bağdatoğlu., F. İldan., M. Tuna. Enfekte Olmuş Dorsal Sinüslü Olgu Sunumu. 26. Ulusal Türk Nöroşirürji  Kongresi. Antalya, 20-24 Nisan, 2012.

 1. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

E1. Erman, T., D.M. Yılmaz: ” İntramedüller tümörler”,Ender. K, M. Zileli (Ed), Temel Nöroşirurji Kitabı, Ankara; Türk Nöroşirurji Derneği, 1605-1616 pp., 2010.

E2. Erman, T., D.M. Yılmaz: “Kafa travması sonrası beyin omurilik fistülleri”, Ender. K, M. Zileli(Ed), Ankara; Türk Nöroşirurji Derneği,  Temel Nöroşirurji kitabı, 653-664 pp., 2010.

E3. Yılmaz, D.M., F. İldan, M.K. Özsoy. “Çocukluk Çağı Boyun Travmaları”, Karaböcüoğlu. M, H.L. Yılmaz, M. Duman (Ed), Çocuk Acil Tıp Kitabı, İstanbul, 1. Baskı, Bölüm (30.2), 2229-2237pp, 2012.

E4. İldan., F., D.M. Yılmaz, L. Bayrak, M. Zileli, A.F. Özer(ed), İnter tıp,  Omurilik Tümörleri,  Omurilik ve Omurga Cerrahisi kitabı(3 cilt),       İstanbul, 2014.

E5. Yılmaz, D.M., K. Oktay, Ventrikülo-Peritoneal Şant Cerrahisi, Ö. Günaldı, E. Emel(ed),Selen yayıncılık, İstanbul, Nöroşirurjide Şant Cerrahisi Kitabı, 153-162, 2014.

 1. Atıflar:

F1. Postsurgical infection: Comparative efficacy of intravenous Cefoperazone/Sulbactam and Cefazoline in preventing surgical site infection after neurosurgery,”. Neurosurg Q, 2007,Aldığı Atıf Sayısı: 2

F2. Effect of amiloride and Na selenite on ATPase levels, malondialdyhde levels and, superoxide dismutase activity and the histopathological findings after subarachnoid hemorrhage in the pigs,”. Neurosurg Q, 2007, Aldığı Atıf Sayısı:1

 F3. Y- Stent-Assisted Coil Embolization of Wide-Neck Intracranial Aneurysms: A single Center Experience, Interventional Neuroradiology,2011,  Aldığı Atıf Sayısı:3

 F4.  Effect of neutralization of rat interleukin 6 bioactivity on inducible nitric oxide synthase up-regulation and cerebral ischemic cerebral damage “. Neurological Research,2009, Aldığı Atıf Sayısı:1

 1. Konuşmacı Olarak Katıldığı Toplantılar

G1. 20. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2006, Konuşma Konusu: Vertebroplasti ve Kifoplasti Endikasyonları .

G2. 22. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2008, Konuşma Konusu: İntraoperatif Görüntüleme Yöntemleri.

G3. 23. Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, Girne / K.K.T.C, 2009, Konuşma Konusu: Hormon İnaktif Hipofiz Adenomlarına Yaklaşım.

G4. Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, 12-16 Nisan 2013, Konuşma Konusu : Çocukluk Çağı Hidrosefalide Şant Teknikleri.

G5. Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, 12-16 Nisan 2013, Seminer Yöneticisi, Konu : Kraniofasiyal Anomalilerde Tanı ve Tedavi Yöntemleri.

  Uluslararası kongre ve kurs katılımları:

 H1.  The 48th Annual Meeting of the Korean Neurosurgical Society Combined with the 1st

Turkish-Korean Neurosurgeons’ Friendship Joint Meeting, Seoul, October 15-18, 2008.

H2. 22nd Congress of European Society for Pediatric Neurosurgery, Antalya, 21-25 Nisan, 2010

H3. 5th International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, İstanbul,4-6 November, 2010.

 H4. BioSurgery Symposium Hands-on Workshop, Vienna,17-18 Ocak, 2013.

Ulusal kongre ve kurs katılımları:

K1. Perkütan Lomber Diskektomi  ve Lomber Disk Nükleoplasti Uygulaması Kursu, Ç.Ü.Tıp Fak. Balcalı Hst, Adana, 2003.

K2. 19. Ulusal Türk Nöroşirürji  Kongresi. Antalya, 2005.

K3. 20. Ulusal Türk Nöroşirürji  Kongresi. Antalya, 2006.

K4. 22. Ulusal Türk Nöroşirürji  Kongresi. Antalya, 2008.

K5. 23. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi. Girne/K.K.T.C, 2009.

K6. 4. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Kongresi

K7. Yüksek Dereceli Glial Tümörler, Sempozyum, Gaziantep, 2008.

K8. Türk Nöroonkoloji Derneği Nöroonkolojik Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG) ” Nöroonkolojik Cerrahide Yaklaşımlar Sempozyumu”, İstanbul, 2008.

K9. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu “Servikal Travmalar Paneli”, Adana, 2008.

K10. Türk Nöroşirurji Derneği Nöroonkolojik Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG) ” Glial Tümörler, Hipofiz Adenomları, Meningiomlar Sempozyumu”, İstanbul,25-26 Aralık 2009.

K11. Türk Nöroşirurji Derneği Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu ” Nadir Görülen Nörovasküler Patolojiler ve Tedavi Yaklaşımları”, Antakya, 7-8 Kasım 2009.

K12. GBM Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, Mardin, 17 Ekim 2009.

K13.VI. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, 2010.

K14. Yaşlı Bireye Multidisipliner Yaklaşım, Ç.Ü.T.F., Adana, 2010.

K15. 2. Şant Okulu ve 3. Nöroendoskopi Kursu, İzmir,24-26 kasım, 2010.

K16. Türk Nöroşirurji Derneği Genç Nöroşirurjiyenler Kurulu, Sonbahar Sempozyumu, İstanbul,2010.

K17. Türk Nöroşirurji Derneği Nöroonkolojik Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG), Sonbahar Sempozyumu, İstanbul, 17-18 Aralık,2010.

K18. Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2011.

K19. V. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, İstanbul, 2011.

K20. Türk Nöroşirurji Derneği Nöroonkolojik Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG), ” Yeni Olan Ne Var “, Sonbahar Sempozyumu, İstanbul, 23-24 Aralık,2011.

K21. Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2012.

K22. Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü ” Endoskopik Kafa Tabanı Kadavra Kursu “, İstanbul, 18-19 Mayıs 2012.

K23. Türk Nöroşirurji Derneği Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu, ” Beynin Fonksiyonel Organizasyonu ve Bağlantı Yolları Kursu”, İstanbul, 13-14 Eylül 2012.

K24. II. Selçuk Kafa Tabanı Günleri, ” Endoskopik – Endonazal Cerrahi Kursu”, Konya,7-10 Kasım 2012.

K25. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu “Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu”, İzmir, 30-2 Aralık 2012.

K26. Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, 12-16 Nisan 2013.

K27.  Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu ” Pediatrik Nöroşirurji Kursu 6. Dönem 1. Kurs”, Abant / Bolu, 9-12 Mayıs 2013. 

 Uzmanlık Tezi: (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD-2005)

Başlık: Spontan Subaraknoid Hemoraji Sonrası Gelişebilen Vazospazmda İnterlökin 6 ve 8’in Rolü (TF2003LTP2)

 

ÖZET  

Bu klinik çalışma 2.1.04-6.8.04 tarihleri arasında Nöroşirurji yoğun bakım ünitesine kabul edilen primer spontan subaraknoid hemoraji tanısı ile takibe alınan 10 hasta arasında yapılmıştır. Olgular subaraknoid hemoraji ile semptomlar başladıktan birkaç saat içinde kliniğimize başvurmuşlardar. Hastaların yoğun bakım ünitesine kabul edildiklerinde yapılan ilk nörolojik muayeneleri Hunt ve Hess subaraknoid hemoraji sınıflamasına göre değerlendirilmiştir. Buna göre hastalardan 3 ü GI, 2’si GII, 3’ü GIII, 2 ‘si GV idi. Subaraknoid kanama tanısı BBT ve Lomber ponksiyon ile konulmuştur. Olgularda tanıda kullanılan BBT deki kan miktarı ile subaraknoid hemoraji sonrası gelişebilen vazospazm ve geç iskemik defisit arasındaki ilişkiyi göstermek için fisher gradelendirme sistemi kullanılmıştır. Buna göre ise 3 ü GII, 4 ü G III,  3’ü G IV idi. Hastalardan Subaraknoid hemoraji sonrası 1.,3.,4.,7 ve 9.günlerde eş zamanlı olarak 50 serum  ve 50 BOS örneği alınmıştır. Çalışmamıza kontrol grubu olarak, vasküler hastalık, sinir sistemi travması veya inflamatuar hastalık kanıtı olmayan 10 kişi katılmıştır. Kontrol grubundada eş zamanlı ve bir defaya mahsus 10 BOS ve 10 serum örneği alınmıştır.

Alınan örneklerden yaptığımız analizler sonucunda Subaraknoid hemoraji sonrası serebrospinal sıvıda IL-6 ve IL-8 düzeyleri serum ile kıyaslandığında daha yüksek tespit edilmiştir. Özellikle IL-6 seviyesi subaraknoid hemoraji sonrası gelişebilen vazospazm ve geç iskemik defisitte serebrospinal sıvıda anlamlı bir şekilde serum ile kıyaslandığında subaraknoid hemorajinin 3.gününde yükseldiğini tespit ettik. Buda bize subarakonid hemoraji sonra bir dizi multifaktöryel mekanizmalar sonucu ortaya çıktığı düşünülen serebral vazospazmda sitokilerin özelliklede IL-6 ve IL-8’in önemli bir rol oynadığını tespit ettik.

Anahtar Sözcükler: Subaraknoid Hemoraji, Vazospazm, Stokinler