Beyin Kanaması, Anevrizma, Arteriovenöz Malformasyon, Kavernom ve diğer Damarsal Bozuklukları MİKROCERRAHİ Teknik ile Başarılı bir şekilde tedavi etmekteyiz.

Beyin ve Omurilik Tümörlerini NÖRONAVİGASYON Yöntemi ve MİKROCERRAHİ Teknik Kullanarak Yüksek Başarı Oranları ile Tedavi Etmekteyiz
Şubat 4, 2016
Boyun, Sırt ve Bel Fıtığında Microcerrahi ve Endoskopik Teknikleri kullanarak tedavi etmekteyiz.
Şubat 4, 2016
Beyin Kanaması, Anevrizma, Arteriovenöz Malformasyon, Kavernom ve diğer Damarsal Bozuklukları MİKROCERRAHİ Teknik ile Başarılı bir şekilde tedavi etmekteyiz.

Magnetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Beyin Tomografisi, MR / BT Anjiografi ve Beyin ve Omurilik Anjiografi ile beyin kanaması, anevizma ve diğer damarsal malformasyonlar tespit edilmektedir. Daha sonra girişimsel nöroradyolog ile birlikte bu filmler incelenmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında mikrocerrahi mi, endovasküler mi yada kombine tedavi mi hasta için en uygun tedavi yöntemi buna karar verilmektedir.