Beyin ve Omurilik Tümörlerini NÖRONAVİGASYON Yöntemi ve MİKROCERRAHİ Teknik Kullanarak Yüksek Başarı Oranları ile Tedavi Etmekteyiz

Çocuk Beyin ve Omurilik Hastalıkları
Şubat 2, 2016
Beyin Kanaması, Anevrizma, Arteriovenöz Malformasyon, Kavernom ve diğer Damarsal Bozuklukları MİKROCERRAHİ Teknik ile Başarılı bir şekilde tedavi etmekteyiz.
Şubat 4, 2016
BEYİN ve OMURİLİK TÜMÖRLERİ NÖRONAVİGASYON YÖNTEMİ ve MİKROCERRAHİ TEKNİK KULLANARAK ÇIKARILMAKTADIR.

noronavigasyon_yontemiNöronavigasyon yöntemi, Dünyada ve Türkiyede son yıllarda kullanılmaya başlayan bir yöntemdir. Ülkemizdede bazı kliniklerde kullanılmaktadır. Hastanın ameliyattan önce Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Bilgisayarlı Tomografi filmeleri çekilerek tümörün yeri tespit edilmektedir.

Bu elde edilen filmler nöronavigasyon cihazının bilgisayarına aktarılmaktadır. Nöronavigasyon cihazına aktarılan bu görüntüler hastanın kafasında ve/veya omurgasında belirlediğimiz referans noktaları ile eşleştirilmektedir. Bu eşleştirmeler yapıldıktan sonra beyin veya omurilikteki tümörün yeri nöronavigasyon cihazı el aletinin yol göstericiliğinde ameliyatın başından sonuna kadar tespit edilmekte ve tümör mikrocerrahi teknikle ( çıplak gözle göremiyeceğimiz yerleri yaklaşık 30- 40 kat büyüten mikroskop cihazı ve mikrocerrahi el aletleri kullanarak) başarılı bir şekilde çıkarılmaktadır.

Nöronavigasyon Cihazı Görüntüleri