Çocuk Beyin ve Omurilik Hastalıkları

Şubat 2, 2016

Araknoid Kistler

ARAKNOİD KİSTLER: Araknoid kistler (Beyin kisti), bebeğin anne karnında gelişimi sırasında, beyin ve omuriliğin etrafını saran zarın anormal katlanması sonucu içerisinde beyin omurilik sıvısının (BOS) hapsolduğu […]
Ocak 18, 2016

Chiari Malformasyonu

CHİARİ MALFORMASYONU Alman patoloji profesörü Chiari den adını alan hastalık kafa içinden omurilik kanalına doğru beyincik, beyin sapı gibi dokuların sarkması sonucu ortaya çıkmaktadır. Chiari malformasyonun […]
Ocak 18, 2016

Kraniosinositozis (Kafa kemiklerinde Şekil Bozukluğu)

KRANİOSİNOSİTOZİS (Kafada şekil bozukluğu) Kafatasını oluşturan kemiklerinin birleşim yerlerinin (sütürlerin) erken kapanmasına verilen isimdir. Bu erken kapanma sonucunda kafatası kemiğinde ciddi şekil bozukluğu oluşabilmektedir. Oluş mekanizması […]
Ocak 18, 2016

Kranioservikal Bileşke Bozuklukları

KRANİOSERVİKAL BİLEŞKE BOZUKLUKLARI Baş ile boyun arasında yumuşak doku, kemik yapılar, beyin, beyincik, ve omuriliğin çoğunlukla doğumsal olan bozukluklarıdır. Kafatasının alt kısmı ile boyun omurgalarının arasında […]
Ocak 18, 2016

Ensefalosel

Ensefalosel nedir? Normalde kafatasını oluşturan kemikler birbirlerine sutur dediğimiz birleşme yerleri ile bağlıdır. Bu yapılar kafanın büyümesini sağlar. Kraniyumu(kafatası) oluşturan kemiklerin birleşme yerlerinde gelişimsel bozukluk neticesinde […]
Ocak 18, 2016

Myelomeningosel

MiYELOMENİNGOSEL: Omurilik ve omurganın oluşumu sırasında nöral tüp kapanma defektlerine (doğumsal spinal malformasyonlar) genel olarak disrafizm adı verilmektedir. Bu normalde birleşmesi gereken dokuların birleşememesidir. Spinal disrafizm […]
Ağustos 7, 2014

Gergin Omurilik Sendromu

Gergin Omurilik Sendromu Gergin omurilik sendromu (GOS) doğuştan ya da sonradan nedenlerle omuriliğin gerilmesi ile ortaya çıkan,ilerleyici nörolojik kayıplar ile karakterize bir hastalık grubudur. Omuriliğin gerilmesine […]