Periferik Sinir Hastalıkları

Ağustos 7, 2014

Periferik Sinir Cerrahisi

Periferik Sinir Cerrahisi El,kol,bacak gibi organlara gelen sinirler kaza sonrası yaralanabilmektedir. Yaralanma sonucu sinirlerde kısmı kopmalar,ezilmeler veya tam kesiler oluşabilir. Trafik kazaları,kesici ve delici aletlerle yaralanma […]
Ağustos 7, 2014

Meraljiya Parestetika

Meraljiya Parestetika Lateral femoral kutanöz sinir L2 ve L3 spinal sinirlerinden orijin alır ve inguinal ligamanın lateralinde bir tünelden geçer. Lateral femoral kutanöz sinir sadece duyusal […]
Ağustos 7, 2014

Peroneal Sinir Tuzaklanması

Peroneal Sinir Tuzaklanması Peroneal sinir, dizin arkasındaki çukurda siyatik sinirden ayrılır ve kaval kemiğinin boynunun çevresinde döner, yüzeyel ve derin olmak üzere iki uç dala ayrılır. […]
Ağustos 7, 2014

Karpal Tunel Sendromu

Karpal Tunel Sendromu Karpal tünel sendromu; median sinirin el bileğinde dar bir kanalda sıkışması sonucu başparmak ,işaret parmağı ve orta parmakta ağrı,uyuşma ve karıncalanmalarla ortaya çıkan […]
Ağustos 7, 2014

Ulnar Sinir Tuzaklanması

Ulnar Sinir Tuzaklanması Ulnar Oluk Sendromu (kubital tünel sendromu) Nedir? Dirseğin iç tarafından geçen ulnar sinirin bu seviyede sıkışması sonucu dirsekte,ön kolda,elde ve/veya parmaklarda uyuşma karıncalanma,ağrı […]
Ağustos 7, 2014

Torasik Çıkış Sendromu

Torasik Çıkış Sendromu Torasik çıkış sendromu(TÇS), ismini köprücük kemiği ile 1. kaburganın arasındaki boşluktan alır. Bu dar geçiş yolu kola giden ana damarlar, ana sinirler ve […]
Ağustos 7, 2014

Brakiyal Pleksus Yaralanması

Brakiyal Pleksus Yaralanması Omurilikten çıkan sinirler boyun omurları arasından geçtikten sonra boynun her iki yanında , köprücük kemiği altında birbirleri ile değişik şekillerde birleşerek karmaşık bir […]