Çocuk Beyin ve Omurilik Hastalıkları

Lomber Dar Kanal (Omurilik Kanalında Darlık)
Şubat 2, 2016
Beyin ve Omurilik Tümörlerini NÖRONAVİGASYON Yöntemi ve MİKROCERRAHİ Teknik Kullanarak Yüksek Başarı Oranları ile Tedavi Etmekteyiz
Şubat 4, 2016

Çocuk Beyin ve Omurilik Hastalıkları:

Çocuklar erişkinlerin küçültülmüş hali değildir. Bu sebepten dolayı çocuk hastalara yaklaşım erişkinlerden çok fraklıdır. Pediatrik beyin ve sinir cerrahisi beyin ve omuriliğin gelişimsel bozuklukları (Miyelomeningosel, meningosel, diastomatomiyeli, dermal sinüs, gergin omurilik sendromu, ensefalosel, Chiari malformasyonu, siringohidromiyeli, basilar invaginasyon, hidrosefali, Dandy walker malformasyonu, karniosinositozis, vd.) beyin ve omurilik tümörleri, damarsal bozuklukları, beyin kanamalarının cerrahi yöntemle tedavisini yapmakatadır.