Beyin Kanamaları
Ocak 18, 2016
Arteriovenöz Malformasyonlar
Ocak 18, 2016

VASKÜLER MALFORMASYONLAR (Damarsal bozukluklar)

Beyin, omurilik ve sinir  sisteminin damarsal bozuklukları çoğunlukla doğumsal orijinli olup, hayatın herhangi bir safhasında belirti vermeye başlayan hastalıklarıdır. Vasküler malformasyonlar 4 gruba ayrılır.

  1. Kapiller telenjektaziler
  2. Kavernöz malformasyonlar
  3. Venöz malformasyonlar
  4. Arteriyovenöz malformasyonlar

Kapiller telenjektaziler: Bu malformasyonlar oldukça küçük damarsal bozukluklardır, ve sıklıkla beyin sapında görülürler. Genellikle 1cm’den küçüktürler. Genellikle semptom vermezler. Nadiren kanarlar. Kanama yaparlarsa cerrahi ile tedavi edilebilirler.

Kavernöz malformasyonlar: Kapiller telenjektazilerden daha büyük malformasyonlardır. Daha sık oranda lokal kanamalara neden olurlar. Bilgisayarlı beyin tomografisi ve  MR görüntülemelerinde tespit edilirler. Beyinde çok sayıdada olabilirler. Başağrısı, nöbet gibi şikayetlerle kendini gösterebileceği gibi, eğer kanama yaparsa kollarda ve bacaklarda felçlik, görme bozukluğu, dengesizlik gibi belirtiler olabilir. Eğer semptomatik ise cerrahi yöntemler yada ışın verilerek tedavi edilir.

Venöz malformasyonlar: Otopsi sonuçlarına göre en sık rastlanan vasküler malformasyonlardır. Genellikle beynin toplar damarlarında genişleme şeklinde filmlerde görülür. Bu damarsal bozuklukta çok belirti vermez. Kanamaya neden olursa tedavi

Arteriyovenöz malformasyonlar: Arteriyal kan akımının direkt venöz sisteme direne olduğu patolojilerdir. Arada kapiller ağ yoktur. Sıklıkla kanamalara ve nörolojik defisitlere sebep olurlar. Küçüm AVM’ler büyük olanlardan daha çok kanama eğilimindedirler. Büyük AVM’lerde epilepsi daha sıklıkla görülür. AVM’lerin bir çok besleyici arterleri ve venöz drenajı vardır. MR ve angiografide tanı rahatlıkla konulur. %15 olguda besleyici arterlerde anevrizma eşlik edebilir.

Tanı: Bilgisayarlı beyin tomografisi, Beyin MR görüntüleme ve beyin anjiografi ile tanı konur.

Tedavi:

  1. Endovasküler embolizasyon
  2. Radyocerrahi (Gamma Knife)
  3. Cerrahi eksizyon

Venöz malformasyonlar ve kapiller telenjektaziler genellikle cerrahi tedaviye gerek duymazlar. Kavernöz malformasyonlar herhangi bir semptom vermezler ve cerrahi endikasyon yoktur. Eğer kanamaya sebep olursa cerrahi olarak çıkarılmalıdırlar. Arteriyovenöz malformasyonlar eğer tesadüfen tespit edilmişse beyindeki yerleşim yeri, boyutlarına göre,belirli aralıklarla poliklinik takiplerine alınırlar. Eğer belirtileri varsa belirtilerine göre ilaç tedavisi, rodyocerrahi (ışın tedavisi) yada kanamaya sebep olmuşsa cerrahi olarak tedavisi yapılmaktadır.