Derviş Mansuri Yılmaz, M.D.
Ocak 14, 2016
Dejeneratif Omurga Hastalıkları
Ocak 14, 2016

Amacımız mümkün olduğunca cerrahiden uzak durmaktır. Omurga sorunları için cerrahi dışı tedaviler fizik tedavi, medikal tedavi ve omurga enjeksiyonlarını içerir. Bu seçenekler fıtık, dejenere disk, kanal daralması ve kayma durumlarında genellikle etkilidir. Ancak az bir grup hastada hastalığın şiddetine bağlı olarak cerrahi tedavide tek seçenek olabilir.

Eğer cerrahi gerekirse beyin, omurga, omurilik ve periferik sinir hastalıklarının tedavisi için en ileri ve minimal invazif prosedörleri tercih etmektedirler. Bunlar spinal dekompresyonlar, anterior servikal diskektomiler ve füzyonlar, bel için mikrodiskektomiler ve füzyonları içeren minimal invazif mikrocerrahi yaklaşımlardır. Önemli bir grup hastada 2cm’nin altında kesilerle yapılan cerrahiler sonrası dramatik düzelmeler izlenir.

Aynı zamanda beyin hastalıklarınıda olabildiğince konservatif şekilde tedavi ediyoruz. İyi huylu beyin tümörleri ve damar anomalilerini içeren pek çok beyin hastalığı cerrahi ihtiyacı olmadan periyodik görüntülemeler ile takip edilebilir ve edilmelidir.

Cerrahi Dışı Tedavi Seçenekleri

 • Fizik Tedavi
 • Floroskopi Eşliğinde Omurga Enjeksiyonları
 • Epidural, Faset, Sinir Blokajı
 • Medikal Tedavi
 • Radyofrekans Faset Rhizotomi
 • Perkütan Vertebral Augmentasyon
 • Vertebroplasti Kifoplasti

Minimal İnvazif Cerrahiler

 • Perküton (Ciltten) Omurga Cerrahisi
 • Mikroskobik Omurga Decompresyonları
 • Mikroskobik Diskektomiler
 • Mikroskobikbeyin Operasyonları (Beyin Tümörleri, Anevrizma, Trigeminal Nevralji)
 • Minimal İnvazif Periferik Sinir Cerrahileri (Karpal Tünel ve Unlar Sinir Basısı)