Beyin Tümörleri
Ocak 14, 2016
Omurilik Tümörleri
Ocak 18, 2016

PROF. DR. DERVİŞ MANSURİ YILMAZ

 

Prof.Dr. Derviş Mansuri Yılmaz İlk, orta ve lise tahsilini Adana’da tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1999 tarihinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde

( Ç.Ü.T.F) tamamladı. Aynı  yıl girdiği tıpta uzmanlık sınavını başarı ile geçerek, Ç.Ü.T.F. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında ihtisasa başladı. Beyin ve sinir cerrahisi ihtisasını 2005 yılında tamamladı. 2005-2006 tarihleri arasında aynı klinikte Uzman doktor olarak çalışmaya devam etti. 2006-2007 tarihleri arasında Merzifon Asker Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde askerlik vazifesini tabip teymen olarak yaptı. Ç.Ü.T.F. Beyin ve Sinir Cerrahisinde, 2007-2009 tarihleri arasında Uzman doktor, 2009-2012 tarihleri arasında yardımcı doçent doktor olarak çalışmalarına devam etti.

2008 yılında Türk Nöroşirurji Derneği (TND) Yurtdışı Özel Konular Burs programları ödülünü kazandı. 2011 yılında yüksek öğretim kurumunun (YÖK) öğretim üyesi bursu ile 3(Üç) ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri’nde, Northwestern University, Feinberg School of Medicine, Children’s Memorial Hospital’da Pediatrik Nöroşirurji kliniğinde gözlemci olarak çalışmalara katıldı.

2008-2010 tarihleri arasında TND Genç Nöroşirurjiyenler Kurulu üyeliği, 2009-2010 tarihleri arasında Ç.Ü.T.F’de etik kurulu üyeliğinde yaptı. 2013 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi Tıbbi Bilimler Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi (TIBDAM) Müdür yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Nisan 2012 de Doçentlik sınavını başaran, Prof. Dr. Derviş Mansuri Yılmaz, 2012-2019 tarihleri arasında Doçent, 2019 tarihinden itibaren Profesör olarak hem Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında Bilimsel ve Klinik Çalışmalarına devam ederken hemde Özel Muayenesinde Hastalarını kabul etmektedir.

 MESLEKİ İLGİ ALANLARI:

Beyin, omurilik ve periferik sinir tümörleri, (Nöronavigasyon Kullanarak)

Omurga tümörleri,

Damarsal malformasyonlar;

anevrizmalar,

arteriovenöz malformasyonlar,

kavernom vd,

Pediatrik nöroşirurji;

Doğumsal malformasyonlar; Spinal disrafizm ameliyatları

myelomeningosel,

kraniosinositozis

gergin omurilik sendromu,

kranioservikal bölge malformasyonları,

Hidrosefali,

Epilepsi Cerrahisi

                Vagal sinir stimülatör yerleştirilmesi(Pil Uygulaması)

Nörotravma;

kafa travması,

omurilik yaralanması,

Spinal cerrahi;

disk hernileri(boyun,sırt,bel fıtıkları)

boyun, sırt, bel kayması

omurga kırıkları

Yoğun bakım,

Kraniyal endoskopik cerrahi uygulamaları,